Để thương hiệu có bản sắc và khác biệt về truyền thông doanh nghiệp cần có chiến lược định vị chuyên nghiệp. Dịch vụ tư vấn định vị thương hiệu tại Saigonlogo sẽ đồng hành cùng thương hiệu ngay từ đầu, thực hiện nghiên cứu phân tích thị trường để tìm kiếm những khoảng không khai thác tối đa lợi thế của thương hiệu.