Những thông tin của Quý anh chị cung cấp dưới đây sẽ giúp cho chúng tôi có phương án tư vấn và báo giá dịch vụ thiết kế thương hiệu phù hợp nhất với doanh nghiệp / thương hiệu của Quý anh chị.

  A. Thông tin liên hệ
  B. Thông tin doanh nghiệp / Thương hiệu
  C. Mục tiêu thiết kế thương hiệu

  D. Hãy chọn dịch vụ anh chị quan tâm

  Nhận diện cốt lõi

  Nhận diện văn phòng

  Digital online

  Media

  Ngoài những danh mục trên Quý anh chị có thể bổ sung thêm những hạng mục cần thiết phù hợp với ngành nghề mình đang kinh doanh. Mô tả mong đợi mà Quý anh chị muốn đạt được khi thực hiện công việc.