Brand positioning

Định vị thương hiệu

Mỗi thương hiệu cần xác định vị trí trong tâm trí khách hàng, phong cách cá tính thương hiệu để tạo nên sự khác biệt. Dịch vụ định vị thương hiệu tại Saigonlogo sẽ giúp bạn:

  • Xây dựng phong cách thương hiệu.
  • Nhân cách hoá thương hiệu.
  • Xây dựng thông điệp truyền thông.
  • Sáng tạo thiết kế Key visual marketing
  • Định vị thương hiệu