Registered trademark

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu ngay từ đầu là các tốt nhất để bảo vệ thương hiệu, an tâm đầu tư vào thương hiệu trong tương lai. Dịch vụ đăng ký nhãn, logo hiệu tại Saigonlogo sẽ giúp bạn:

  • Tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ.
  • Tư vấn phương án đăng ký toàn diện.
  • Hoàn tất toàn bộ hồ sơ và thủ tục.
  • Theo dõi và cập nhật kết quả trọn đời
  • Đăng ký nhãn hiệu chữ R