Giải pháp

Hệ thống nhận diện

 • Đồng bộ đa kênh truyền thông
 • Khẳng định vị thế doanh nghiệp
 • Tăng hiệu quả truyền thông
 • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp bài bản đồng nhất hình ảnh, phong cách thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông. Bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng khác biệt mang lại hiệu quả lớn giúp khẳng định vị thế thương hiệu.

  Các kênh nhận diện phổ biến gồm:

  Bộ nhận diện văn phòng

  Internal

  Nhận diện văn phòng

  Giúp tăng sự chuyên nghiệp trong cách làm việc nội bộ của doanh nghiệp và giao dịch với khách hàng – Đối tác.

  Digital

  Nhận diện trên nền tảng số

  Xây dựng hình ảnh thương hiệu trên kênh online, tăng độ phủ thương hiệu tối ưu hiệu quả nhận diện.

  Media

  Nhận diện truyền thông

  Xây dựng thông điệp kết nối thương hiệu với khách hàng mục tiêu. Khẳng định vị thế thương hiệu.