Công thức đặt tên thương hiệu ai cũng làm được

Đừng đặt tên thương hiệu (brand name) theo cảm tính hãy làm theo cách đặt tên thương hiệu với công thức đơn giản tại Saigonlogo mà ai cũng có thể làm được. Nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra, tiết kiệm ngân sách marketing đáng kể nhờ ý tưởng tên thương hiệu sáng tạo, có nhiều trường hợp vô tình…

0 Comments