Giải pháp

Re-Branding thương hiệu

 • Tái định vị nhận diện thương hiệu
 • Thay đổi kịp với xu hướng mới
 • Đổi chiến lược thay nhận diện
 • Rebranding hay còn gọi là tái định vị thương hiệu. Là một hoạt động cần thiết đối với các doanh nghiệp, khi xu hướng thay đổi các hình ảnh cũ đã không còn phù hợp nữa, doanh nghiệp cần thay một màu áo mới cho thương hiệu. Rebranding chỉ thực hiện khi tái định vị thương hiệu theo một chiến lược tầm nhìn mới.

  Các hạng mục Rebranding thường thấy là:

  Thiết kế logo chuyên nghiệp

  Renew logo

  Làm mới logo

  Thay đổi thiết kế logo phù hợp với xu hướng và tầm nhìn mới, làm nền tảng cho các hạng mục renew khác.

  Bộ nhận diện văn phòng

  Brand identity

  Renew bộ nhận diện

  Xây dựng mới hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với định vị mới, tăng hiệu quả truyền thông.

  Thiết kế bao bì nước chấm Cổ Việt

  Renew Packaging

  Renew thiết kế bao bì

  Xu hương thay đổi mẫu thiết kế bao bì sản phẩm thường xuyên giúp nâng cao hiệu quả bán hàng.