Quyền tác giả logo là gì ? Vì sao lại quan trọng ?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu ?

Quyền nhân thân của tác giả: Bảo hộ vô thời hạn

 •  Quyền đặt tên cho tác phẩm;
 • Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.
 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm ( riêng quyền này được bảo hộ trong 50 năm)

Quyền tài sản quy định có thời hạn bảo hộ như sau:

 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn 50 năm kể từ khi các tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình.
 • Tác phẩm khác không thuộc các loại hình tác phẩm kể trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm những gì ?

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Ba bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Tài liệu các khách hàng cần cung cấp cho Saigonlogo để đăng ký bản quyền tác giả  gồm:

 • 02 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/ thẻ Căn cước nhân dân của tác giả.
 • 03 Bản chính của tác phẩm.
 • 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức).
 • Hợp đồng mua bán quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phát sinh.

Trong suốt quá trình làm thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng, Saigonlogo luôn thực hiện đầy đủ các công việc của mình như sau:

 •  Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc đăng ký bản quyền.
 • Tư vấn và phân loại đối tượng đăng ký bản quyền tác giả cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
 •  Biên soạn hồ sơ đăng ký cho khách hàng
 • Làm đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí tại Cục bản quyền tác giả.
 • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có)
 •  Tiếp nhận các loại giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả và bàn giao tới Quý khách hàng.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục Bản quyền tác giả chấp nhận đơn hợp lệ. Trong thời gian từ 3-4 tháng , Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối đơn thì Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.