Drone Pro – Công Nghệ Cơ Khí Chính Xác. Drone Pro là doanh nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị bay không người láy, robot tự động, công nghệ cơ khí chính xác… Yêu cầu khách hàng  là logo thiết kế cần nêu bật được tính chất ngành nghề công nghệ sáng tạo, thể hiện định hướng phát triển không ngừng của Drone Pro.

Ý tưởng : Biểu tượng logo cách điệu từ hai chữ DP – hai chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu. Để mang tính chất đột phá và thể hiện tính sáng tạo, khát vọng tầm nhìn của doanh nghiệp, Saigonlogo đã ghép hai chữ DP theo hình vô cực –> Không giới hạn, trường tồn.

Trả lời