Giới thiệu : KSR là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp về phần mềm quản trị doanh nghiệp. Yêu cầu của doanh nghiệp là mẫ logo đơn giản theo hướng cách điệu chữ cái và tạo thêm các điểm nhấn trên biểu tượng.

Tính ứng dụng của logo : Logo KSR được thiết kế với mục tiêu tối các mục đích sử dụng từ in ấn, thi công bảng biển, dập chìm / nổi trên các chất liệu phi kim hoặc kim loại.

Trả lời