Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu trọn gói cho Công Ty TNHH Drone Pro Việt Nam. Đồng bộ từ màu sắc đến phong cách thiết kế trên các ấn phẩm nhận biết thương hiệu. Các hạng mục thiết kế nhận diện thương hiệu cho Drone Pro bao gồm : Logo, name card, bao thư, tiêu đề giấy, mẫu powerpoint present.

Mẫu thiết kế bộ nhận diên đẹp

Trả lời