Thiết kế mẫu bao bì cho sản phẩm đông trùng hạ thảo Viking, thương hiệu thực phẩm tốt cho sức khoẻ. Đông trùng hạ thảo Viking được nuôi trồng theo công nghệ tiến tiến của Nhật trong phòng vô trùng. Chất lượng sản phẩm được kiểm định bởi các cơ quan y tế, tổ chức uy tín tại Việt Nam.

Trả lời