The Men Hair Salon – Chuổi salon tóc nam. The Men một trong những mô hình kinh doanh cắt tóc nam nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, nhắm thẳng đối tượng là các bạn trẻ năng động. The Men mang đến một phong cách rất thời trang trong tạo mẫu tóc, làm thay đổi nhận thức và hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực cắt tóc dành riêng cho nam giới.

Trả lời