Giới thiệu : KRANTHI COASTAL IMPEX là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ về hàng hải, cảng biển, logictis. Tầm nhìn của doanh nghiệp hướng đến kinh doanh quốc tế, yêu cầu thiết kế thể hiện được sự khát vọng định hướng phát triển, nhận diện ngành nghề kinh doanh qua logo.

Giải pháp ý tưởng thực hiện : Logo được thiết kế cách điệu từ con thuyền buồm vượt sóng biển ra khơi, thể hiện tinh thần khát vọng của doanh nghiệp luôn tiến về phía trước như con thuyền vượt ngàn đại dương.

Tính ứng dụng của logo : Logo KRANTHI COASTAL IMPEX được thiết kế với mục tiêu tối các mục đích sử dụng từ in ấn, thi công bảng biển, dập chìm / nổi trên các chất liệu phi kim hoặc kim loại.

Trả lời

ĐÓNG MENU
ẤN GỌI NGAY
ĐẾN OFFICE