KCN GILIMEX là một lĩnh vực mở rộng đầu tư của Tập Đoàn Gilimex với tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án là 3.000 tỷ đồng, dự án được triển khai thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Saigonlogo vinh dự khi được chọn làm đơn vị thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho KCN GILIMEX.

Trả lời