Thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng Hiếu Đạo. Là một công ty cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp uy tín, Hiếu Đạo cần một bộ hồ sơ năng lực công ty (Company Profile) để giao dịch với các đối tác và khách hàng. Được sự tin tưởng của Hiếu Đạo, Saigonlogo tư vấn và lên ý tưởng thực hiện thiết kế in ấn bộ hồ sơ năng lực được hoàn thành trong 15 ngày làm việc.

mẫu hồ sơ năng lực đẹp

mẫu bìa hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực công ty xây dựng

hố sơ năng lực công ty

Trả lời