Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu khu công nghiệp Gilimex, là một công ty thanh viên thuộc tập đoàn Gilimex. Saigonlogo được sự tin tưởng và giao cho trọng trách thiết kế logo khu công nghiệp và các hạng mục trong hệ thống nhận diện thương hiệu. Dự án là sự khẳng định uy tín cũng như năng lực của Saigonlogo trong ngành thiết kế sáng tạo.

logo kcn gilimex đẹp

name card cao cấp

mẫu bao thư a6

mãu bao thư A4 đẹp

mẫu áo thun đẹp

Trả lời