Giải pháp

Nhận diện cốt lõi

 • Tạo nền tảng xây dựng thương hiệu
 • Làm thương hiệu đúng ngay từ đầu
 • Yên tâm đầu tư và phát triển
 • Tiết kiệm ngân sách chưa cần thiết
 • Nhận diện thương hiệu cốt lõi là giải pháp giúp cho doanh nghiệp kiến tạo một nền tản thương hiệu cơ bản nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển thương hiệu về sau. Giải pháp phù hợp với các thương hiệu, doanh nghiệp mới bắt đầu tìm hiểu gia nhập thị trường, chưa đến lúc đầu tư mạnh.

  Gói giải pháp nhận diện cốt lõi bao gồm 03 hạng mục:

  01.Brand name

  Đặt tên thương hiệu

  Bắt đầu xây dựng thương hiệu với ý tưởng đặt tên đúng cách là bước đầu thành công trong quá trình xây dựng thương hiệu mạnh.

  02.LOGO DESIGN

  Thiết kế logo thương hiệu

  Sáng tạo biểu trưng thương hiệu khác biệt, LOGO là niềm biểu tượng tự hào giúp truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả.

  03.Registered

  Đăng ký nhãn hiệu

  An tâm đầu tư phát triển thương hiệu mà không sợ rủi ro bảng quyền, giúp tăng giá trị và niềm tin của đối tác và khách hàng