Làm chủ hay làm thuê ? Quyết định sự nghiệp quyết định cuộc đời

Nhiều người nghĩ rằng làm chủ là phải kinh doanh một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó. Hiểu theo cách này, từ một người bán vé số dạo, một bà bán xôi ngoài đường, một anh đánh giày dạo, đến chủ một doanh nghiệp tầm cỡ đều là những người làm chủ. Và nhiều người cũng cho rằng…

0 Comments