Khám phá những kinh nghiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu, quy trình thiết kế và ứng dụng các bộ ấn phẩm trong nhận diện thương hiệu. Tận dụng tối đa các ấn phẩm thiết kế vào mục đích branding, truyền thông nhằm khẳng định tính chuyên nghiệp và uy tín của thương hiệu. Saigonlogo cập nhật các thông tin mới nhất về các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp lựa chọn tham gia mở ra cơ hội tiếp thị và tăng nhận diện thương hiệu.